یه روز یه منگلی آتیش می گیره
دوستای منگل تر از خودش
خاموش می کنن و می برنش پیش دکتر
بعد دکتره میگه:
نود درصد شکستگی
ده درصد سوختگی
مگه چه اتفاقی افتاده بود؟
دوستاش میگن:
راستش آقای دکتر رفیقمون آتیش گرفت
آب نبود که خاموشش کنیم
با بیل خاموشش کردیم!!!