باشد من در همین کلبه خوشم
تو در آن اوج که هستی خوش باش
من تنها به یاد تو خوشم
تو به عشق هر که هستی خوش باش