تو ای زیباترین شعر رهایی
تو ای گلبرگ سرخ آشنایی
میان کوچه های قلب تارم
به دنبال تو می گردم کجایی؟